Skip to main content
intersectionality | social inequality | mcat | khan academy Intersectionality | Social Inequality | MCAT | Khan Academy Intersectionality Social Inequality MCAT Khan Academy

Intersectionality | Social Inequality | MCAT | Khan Academy

Vídeo que explica o conceito de interseccionalidade de forma visual e prática para iniciantes no tema.

Vídeo